Albatross/Bultfontein Roadhouse Golf Club

Bultfontein, Free State, Zuid Afrika
Golf4Holland Lidmaatschap - Bespaar tot 50% op greenfees en registreer je scores wereldwijd met gemak!

Scorekaart

M/V
Baan
White
CR: 35.9 / SR: 138
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 4 4 36
Hcp 18 4 16 10 2 6 12 14 8
Totaal Par: 36
Red
CR: 33.2 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 4 4 36
Hcp 18 4 16 10 2 6 12 14 8
Totaal Par: 36
Red
CR: 36.1 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 4 4 36
Hcp 14 4 18 16 6 2 12 8 10
Totaal Par: 36
White
CR: 72.4 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 4 4 36
Hcp 18 4 16 10 2 6 12 14 8
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 17 3 1 15 11 7 13 9 5
Totaal Par: 72
Red
CR: 67.4 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 4 4 36
Hcp 18 4 16 10 2 6 12 14 8
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 17 3 1 15 11 7 13 9 5
Totaal Par: 72
Red
CR: 73.1 / SR: 140
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 4 4 36
Hcp 14 4 18 16 6 2 12 8 10
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 11 3 1 17 15 7 13 9 5
Totaal Par: 72
White
CR: 36.5 / SR: 130
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 17 3 1 15 11 7 13 9 5
Totaal Par: 36
Red
CR: 34.2 / SR: 123
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 17 3 1 15 11 7 13 9 5
Totaal Par: 36
Red
CR: 37.0 / SR: 142
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 11 3 1 17 15 7 13 9 5
Totaal Par: 36

Map