Amsterdamse Golf Club

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

1934: Een bijzonder jaar!!Prins Hendrik overlijdt, Amsterdam viert het koperen jubileum van burgemeester de Vlugt, het Jordaanoproer wordt neergeslagen, de rijen worden langer bij de stempelbureaus, de crisis maakt slachtoffers en werklozen gaan aan de slag in het werkverschaffingsproject Boschplan ofwel Amsterdamse Bos.  In dit tumultueuze jaar wordt de Amsterdamsche Golf Club opgericht, eindelijk, na veel voorbereidingen en overleg met de gemeente. In dit jaar ook wint voor het eerst een niet Europeaan – de Zuid Afrikaan Sid Brews – het Nederlands Open op De Pan. Het is de eerste keer dat dit toernooi wordt gespeeld over 72 holes. Eindelijk dus had Amsterdam een eigen golfbaan, zoals alle grote Europese steden. We konden een stuk grond huren dat weliswaar een bestemming had voor toekomstige spoorweguitbreidingen, maar niemand voorzag dat na uitvoering van Spoorwegplan Oost voor de nieuwe verbinding met Utrecht er ooit nog iets zou veranderen. Het Weesperpoortstation ging dicht en in 1939 werd het fraaie Amstelstation geopend door koningin Wilhelmina. De Amsterdamsche Golf Club kon vooruit en liet een baan ontwerpen door Harry Colt (van Colt, Alison en Morisson) op de 34 hectaren grond die daar toch maar nutteloos in de polder lag. Al in april is het clubhuis klaar, ontworpen door de bekende Amsterdamse architect Warners. Op 19 mei gaat de baan open en wordt de eerste bal geslagen. De officiële opening is op 14 september 1935, waarbij de Amsterdamse burgemeester van der Vlugt tot de genodigden behoort. Hierna komt het clubleven op gang. Al spoedig wordt de eerste ‘Wedstrijd van de Maand’ gespeeld en worden bridgeavonden georganiseerd. Dan, na 50 jaar, krijgen we in 1984 het bericht dat de Nederlandse Spoorwegen toch de uitbreidingen, die in 1934 nog zo futuristisch leken, wil gaan uitvoeren. Onze mooie parkbaan zal doorkruist gaan worden door spoorwegen met flyover. De huur wordt opgezegd, we moeten verhuizen. Na onderhandelingen met de Gemeente Amsterdam, met name met Economische Zaken, kunnen we een stuk grond kopen van ruim 60 hectare nabij Halfweg. De oorspronkelijke bestemming ‘havengebied’ wordt veranderd in ‘recreatiegebied’, mede omdat onze baan grenst aan recreatiegebied Spaarnwoude van de Gemeente Haarlemmerliede. In de onderhandelingen over de aankoop, wordt ons nog een flink stuk grond aangeboden aan de andere kant van de toegangsweg, voor de aanleg van het parkeerterrein, de drivingrange en sinds enkele jaren onze 6 holes oefenbaan. Omdat een van de kenmerken van de Amsterdamse is, dat wij een Club zijn ‘van leden voor leden en met leden’ is het niet verwonderlijk dat voor de grondaankoop ons lid H.P.M. van Heukelum Stuyt (toentertijd directeur van Vroom & Dreesmann) een belangrijke rol heeft gespeeld, terwijl ons gezellige houten clubhuis tot stand kwam door de inbreng van ons lid architect John Webbers. Op vrijdagochtend 21 september 1990, vijfenvijftig jaar na de eerste eerste bal in Duivendrecht, slaat voorzitter Jan Geleijnse de tweede eerste bal op onze nieuwe golfbaan aan de Bauduinlaan in de Houtrakpolder. Omdat een aantal leden ‘achterbleef’ op de overgebleven delen van onze oude baan (nu Old Course genoemd) konden we nieuwe leden aantrekken. Er bleek een goede synergie te zijn met de bestaande golfclub Mariënweide, die geen golfbaan bezat en op hockeyvelden speelde. Zo werden de Mariënweiders Amsterdammers, een integratieproces dat moeiteloos en probleemloos verliep. Onze Amsterdamse Golf Club ontwikkelde in de nieuwe omgeving een aantal uitgangspunten waaraan niet getornd mocht worden. Het betreft de principes van de club, vastgelegd door de toenmalige bestuurders in het toekomstplan voor de 21e eeuw. • Wij zijn de enige echte Amsterdamse Golf Club sinds 1934. Wij huldigen de Amsterdamse principes van vrijheid, openheid en gemoedelijkheid, herkenbaar in de sfeer van ons clubhuis. • Wij zijn een club van leden voor leden en met leden: dat wil zeggen dat onze leden ‘de dienst uitmaken’ zonder inbreng van externe krachten, afgezien van caddiemaster, baanpersoneel en een uitstekend secretariaat. • Wij koesteren de luxe van spelen zonder starttijden. Dit impliceert een zorgvuldig ledenbeleid. • Wij streven ernaar om in de regio, met zo veel polderbanen, een mooie volwassen parkbaan te bieden. Uitdagend voor de sportgolfer, landschappelijk plezierig voor de recreatieve golfer. • Wij willen ons clubhuis herkenbaar houden als echt ‘clubhuis’, met een persoonlijke warme sfeer, een goede catering, een leuke bar en een plezierige ambiance. • Wij willen goede oefenfaciliteiten bieden, zoals een verlichte drivingrange, grote chip- en puttinggreens en interessante oefenholes(6).   Deze uitgangspunten zijn altijd de basis geweest van waaruit elk nieuw bestuur geopereerd heeft. Uiteraard heeft ieder bestuur haar eigen accenten gelegd en geanticipeerd op de omstandigheden die zich voordeden.  Anno nu heeft onze club een enorme sprong voorwaarts gemaakt. De baancommissie samen met golfbaanarchitect Gerard Jol en het team van greenkeepers hebben sindsdien bergen werk verzet. De baan is elk jaar verbeterd, landschappelijk en golftechnisch, en door een geoptimaliseerde waterhuishouding onder vrijwel alle weersomstandigheden bespeelbaar. De leden en onze vele gasten zijn het er unaniem over eens zijn dat onze 18 holes baan een prachtige ‘all year round’ parkbaan is geworden.  Het huidige bestuur heeft een nieuw Strategisch Plan 2025 ontwikkeld om de toekomst van de Amsterdamse zeker te stellen. In de ledenvergadering van november 2018 is dit plan voorgelegd met als resultaat dat er nu met de leden verder in de diepte kan worden gesproken over wat, hoe en wanneer.  Dit jaar vieren we alweer ons 85 jarige jubileum. Een enthousiaste lustrumcommissie heeft het thema Tour d’Amsterdamse ontwikkeld.  De Amsterdamse leeft als nooit tevoren en wij zijn trots onze club. Een club van leden voor leden en met leden. Bron: Amsterdamse Golfclub, amsterdamsegolfclub.nl/de-club/geschiedenis/  


Golf4Holland Lidmaatschap - Bespaar tot 50% op greenfees en registreer je scores wereldwijd met gemak!

Scorekaart

M/V
Baan
White
CR: 73.2 / SR: 138
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 72
Yellow
CR: 71.8 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 72
Blue
CR: 69.6 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 72
Red
CR: 67.7 / SR: 118
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 72
Orange
CR: 62.7 / SR: 105
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 72
Yellow
CR: 78.2 / SR: 149
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 72
Blue
CR: 74.9 / SR: 142
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 72
Red
CR: 72.7 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 72
Orange
CR: 65.9 / SR: 113
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 72
White
CR: 36.3 / SR: 138
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Totaal Par: 36
Yellow
CR: 35.5 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Totaal Par: 36
Blue
CR: 34.3 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Totaal Par: 36
Red
CR: 33.1 / SR: 118
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Totaal Par: 36
Orange
CR: 30.9 / SR: 105
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Totaal Par: 36
Yellow
CR: 38.6 / SR: 150
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Totaal Par: 36
Blue
CR: 37.1 / SR: 140
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Totaal Par: 36
Red
CR: 35.6 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Totaal Par: 36
Orange
CR: 32.3 / SR: 110
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36
Hcp 8 16 6 2 10 18 12 4 14
Totaal Par: 36
White
CR: 37.0 / SR: 138
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 36
Yellow
CR: 36.4 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 36
Blue
CR: 35.3 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 36
Red
CR: 34.6 / SR: 117
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 36
Orange
CR: 31.9 / SR: 106
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 36
Yellow
CR: 39.7 / SR: 148
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 36
Blue
CR: 37.9 / SR: 145
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 36
Red
CR: 37.2 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 36
Orange
CR: 33.6 / SR: 116
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
Hcp 3 11 13 1 9 17 5 7 15
Totaal Par: 36