Kuang Yin Shan Golf Club

Dashu Distrist, Kaohsiung City, Taiwan