Royal Golf Residence

Londrina, Paraná, Brazilië
Golf4Holland Lidmaatschap - Bespaar tot 50% op greenfees en registreer je scores wereldwijd met gemak!

Scorekaart

M/V
Baan
Blue
CR: 34.2 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 4 3 5 4 3 35
Hcp 8 16 6 18 2 14 4 10 12
Totaal Par: 35
Orange
CR: 33.8 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 4 3 5 4 3 35
Hcp 9 7 3 17 1 13 15 11 5
Totaal Par: 35
Red
CR: 33.4 / SR: 115
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 4 3 5 4 3 35
Hcp 6 16 10 14 2 18 4 8 12
Totaal Par: 35
Blue
CR: 69.2 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 4 3 5 4 3 35
Hcp 8 16 6 18 2 14 4 10 12
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 3 5 4 3 35
Hcp 7 15 5 17 1 13 3 9 11
Totaal Par: 70
Orange
CR: 67.1 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 4 3 5 4 3 35
Hcp 9 7 3 17 1 13 15 11 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 3 5 4 3 35
Hcp 8 12 4 18 2 14 6 16 10
Totaal Par: 70
Red
CR: 68.5 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 4 3 5 4 3 35
Hcp 6 16 10 14 2 18 4 8 12
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 3 5 4 3 35
Hcp 5 15 9 13 1 17 3 7 11
Totaal Par: 70
Blue
CR: 35.0 / SR: 132
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 3 5 4 3 35
Hcp 7 15 5 17 1 13 3 9 11
Totaal Par: 35
Orange
CR: 33.3 / SR: 125
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 3 5 4 3 35
Hcp 8 12 4 18 2 14 6 16 10
Totaal Par: 35
Red
CR: 35.1 / SR: 130
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 3 5 4 3 35
Hcp 5 15 9 13 1 17 3 7 11
Totaal Par: 35