Yankalilla Golf Club

Yankalilla, AU-SA, Australiƫ
Golf4Holland Lidmaatschap - Bespaar tot 50% op greenfees en registreer je scores wereldwijd met gemak!

Scorekaart

M/V
Baan
Blue
CR: 32.1 / SR: 100
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 3 3 5 4 33
Hcp 1 14 6 18 4 10 8 12 17
Totaal Par: 33
Red
CR: 34.3 / SR: 103
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 3 4 5 4 35
Hcp 7 12 1 18 5 15 17 3 16
Totaal Par: 35
Blue
CR: 65.5 / SR: 105
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 3 4 3 3 5 4 33
Hcp 1 14 6 18 4 10 8 12 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 3 4 4 5 4 35
Hcp 15 5 7 13 11 16 2 9 3
Totaal Par: 68
Red
CR: 69.5 / SR: 109
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 3 4 5 4 35
Hcp 7 12 1 18 5 15 17 3 16
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 3 4 5 4 5 36
Hcp 10 14 9 6 13 4 11 2 8
Totaal Par: 71
Blue
CR: 33.4 / SR: 110
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 3 4 4 5 4 35
Hcp 15 5 7 13 11 16 2 9 3
Totaal Par: 35
Red
CR: 35.2 / SR: 115
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 3 4 5 4 5 36
Hcp 10 14 9 6 13 4 11 2 8
Totaal Par: 36