Hoe verandert mijn WHS Handicap?

Mock
24-06-2021

Algemene berekening van je handicap in het WHS

Een WHS-handicap geeft weer welke score een speler kan halen als hij goed speelt onder standaardomstandigheden. Maar een speler speelt niet altijd goed. Iedere baan is anders. Iedere dag is anders. Het WHS houdt rekening met deze verschillen.

Je score

Het fundament van het WHS is je score. Deze geeft aan hoe goed je hebt gespeeld in verhouding tot de moeilijkheidsgraad van de omstandigheden. De Course en Slope Rating zijn een maat voor de moeilijkheidsgraad van de baan onder standaardomstandigheden. De Playing Conditions zijn een maat voor de omstandigheden van de dag zoals het weer, de hoogte van de rough of de pinposities. Deze Playing Conditions worden in het WHS aan het eind van iedere dag berekend uit alle ingeleverde qualifying scores (vergelijk de huidige CBA).

Het WHS gebruikt voor de berekening van een handicap niet het aantal stablefordpunten, maar het aantal slagen, gemaximeerd op score per hole van Net Double Bogey (Par + 2 + aantal handicapslagen dat je meekrijgt op een hole).

De beste 8 van de laatste 20

Je scores worden bijgehouden in het handicapadministratiesysteem. Dit verandert niet. Maar je nieuwe handicap is niet meer gebaseerd op je laatste handicap, maar op het gemiddelde van de beste 8 van je laatste 20 scores. Je slechtste scores tellen niet mee en je WHS-handicap geeft dus weer hoe goed je hebt gespeeld op je betere dagen. Ook in dit systeem geldt, hoe meer scores je inlevert, des te beter je handicap overeenkomt met je werkelijke speelsterkte.

Goede dagen en slechte dagen

Iedere speler kan een slechte dag hebben of zelfs een periode niet in vorm zijn. Dat is van tijdelijke aard. Daarom kijkt het WHS niet alleen naar je meest recente beste scores, het kijkt ook naar je laagste handicap in de afgelopen 12 maanden: de Low Handicap Index. Heb je een slechte dag, dan zorgen de Soft Cap en de Hard Cap mechanismen ervoor dat je handicap niet te snel omhoog kan gaan. In de volgende nieuwsbrief gaan we daar verder op in.

Erg goede dagen

Vooral beginners en jeugd kunnen soms met grote sprongen vooruitgaan in een korte periode. En soms heb je gewoon een uitzonderlijk goede dag en haal je een score van 7 of meer slagen onder je handicap. Het systeem past dan een extra verlaging van je handicap toe.

Maatwerk

Het handicapcalculatiesysteem kan niet altijd een significante verandering in de speelsterkte van een speler opmerken. Dan is maatwerk nodig. De Handicap Commissie kan met een Jaarlijkse of Tussentijdse Review de handicap aanpassen aan de werkelijke speelsterkte van een speler.

Transitie van EGA naar WHS-handicap

De berekening van een WHS-handicap gaat anders dan die van je oude EGA-handicap. Daarom zal je handicap in het WHS-systeem waarschijnlijk anders zijn dan je laatste EGA-handicap per ultimo 2020.

Om de beste 8 van de laatste 20 scores te selecteren wordt teruggekeken naar al je qualifying scores vanaf 2016. Van deze scores worden niet de stablefordpunten gebruikt, maar het aantal slagen per hole, gemaximeerd op Net Double Bogey. Er is gekozen voor 2016 omdat scores vanaf dat jaar beschikbaar zijn in een digitale database en omdat de scoringsgeschiedenis van ongeveer vier jaar een goed beeld geeft van de speelsterkte van een speler.

Beschikbaarheid scores

Een belangrijke factor in het verschil tussen je laatste EGA-handicap en je nieuwe WHS-handicap is het aantal scores dat beschikbaar is om je WHS-handicap te berekenen en een trend in je scores te kunnen zien.

Zijn er 20 scores of meer beschikbaar op het moment dat de EGA-handicap wordt omgezet in een WHS-handicap, dan komt je golfvaardigheid het best tot zijn recht in je nieuwe WHS-handicap. Ook treedt dan automatisch het ‘Soft Cap’ en ‘Hard Cap’ mechanisme in werking en wordt een eventuele stijging beperkt.

Veel golfers hebben in de afgelopen jaren minder dan 20 kaarten ingeleverd. Dat betekent dat er minder scores gebruikt kunnen worden. Bij nul ingeleverde scores blijft de handicap van de speler gelijk, maar deze handicap is wel erg gevoelig wanneer er scores ingeleverd worden die significant slechter zijn. Initieel zal de handicap niet zoveel omhooggaan, maar wanneer meer scores ingeleverd worden zal de handicap snel stijgen.

Zijn er 5 scores beschikbaar dan zal de laagste score van die 5 genomen worden voor je WHS Handicap. Zijn er 8 dan wordt gekeken naar het gemiddelde van je beste 2 scores. Per saldo zal je WHS-handicap erg gevoelig zijn voor fluctuaties bij minder dan 9 scores sinds 2016.

De afbeelding hieronder laat zien hoe de beschikbare scores uit het EGA-systeem worden gebruikt voor de WHS-handicap. Hier is ook te zien dat de handicap extra verlaagd wordt wanneer te weinig kaarten beschikbaar zijn. De reden is dat uit onderzoek is gebleken dat veel nieuwe spelers beter zijn dan hun handicap aangeeft.

Voor de meeste golfers zal gelden dat de WHS-handicap hoger zal zijn. Een EGA-Systeem kijkt vooral naar je laatste handicap en weerspiegelt wat je kunt presteren op een topdag. Bij een goede ronde zakt een EGA-Handicap altijd, terwijl dat een WHS-handicap niet zo hoeft te zijn.

Alleen voor spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap gelijk blijven of zelfs zakken.

Aantal scores Scores die voor de hcp berekening worden gebruikt Aanpassing voor de WHS handicap
1 Score -2.0
2 Laagste 1 -2.0
3 Laagste 1 -2.0
4 Laagste 1 -1.0
5 Laagste 1 0
6 Gemiddelde van de laagste 2 -1.0
7-8  Gemiddelde van de laagste 2 0
9-11 Gemiddelde van de laagste 3 0
12-14 Gemiddelde van de laagste 4 0
15-16 Gemiddelde van de laagste 5 0
17-18 Gemiddelde van de laagste 6 0
19 Gemiddelde van de laagste 7 0
20 Gemiddelde van de laagste 8 0

Advies

De 20 scores of meer maken het nieuwe WHS een robuust systeem. Het advies aan iedereen is om al dit jaar zoveel mogelijk scores in te leveren. Het is ook belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken, ook al is je buffer niet meer in zicht. Immers, deze score gaat deel uitmaken van de beste 8 en dan leveren 31 stablefordpunten een betere WHS-score op dan 26 stablefordpunten.

Mocht er in 2021 een groot verschil tussen je EGA-handicap en je WHS-handicap zijn, dan is de beste tip om veel qualifying rondes te spelen. Je WHS-handicap zal dan snel beter overeenkomen met je speelsterkte.

Na de ronde: naar een nieuwe handicap

Om van de Bruto Score naar een nieuwe WHS Handicap te komen moeten nog een paar stappen doorlopen worden.

Aangepaste Bruto Score

De eerste stap is dat alle scores gecorrigeerd worden voor Net Double Bogey. Ook de scores voor holes die je eventueel niet gespeeld of niet uitgeholed hebt. Net als de stablefordscores in het EGA-systeem.  

Een score voor minder dan 18 gespeelde holes worden aangevuld tot een score voor 18 holes. Voor een 9-holes score wordt 2x de gespeelde 9-holes genomen. Wél met een score voor de eerstvolgende, niet gespeelde, hole van netto par +1 en voor de holes daaropvolgend met een score van netto par (netto par = 2 stablefordpunten). In het EGA-systeem wordt een score van 9-holes aangevuld met 18 stablefordpunten, in het WHS zijn dit er dus 17. Maar in het EGA-systeem werd een score voor 9-holes niet gecorrigeerd in de stablefordpunten maar in omvang van de buffer.

Het resultaat is de Aangepaste Bruto Score.

Dagresultaat (Score Differential)

Deze Aangepaste Bruto Score is de score op een bepaalde baan op een bepaalde dag. Maar een handicap in het WHS-systeem is de speelsterkte op een standaardbaan en onder standaardcondities.

Je Aangepaste Bruto Score wordt daarom teruggerekend naar een standaardbaan met behulp van de Course Rating en de standaardcondities voor het weer, de baan en de set-up van de baan met behulp van de Playing Conditions Calculation.

De PCC is vergelijkbaar met de CBA in het EGA-systeem, maar veelomvattender. De PCC-calculatie wordt aan het eind van elke dag uitgevoerd over minimaal 8 scores van spelers met handicap 36 of lager en kan variëren tussen -1 en +3.  Voor een 9-holes ronde wordt de helft van de PCC gebruikt. De verwachting is dat een PCC-uitkomst in 10-15% van de gevallen zal afwijken van 0.

Het resultaat is de Score Differential (het Dagresultaat). De berekening wordt natuurlijk helemaal automatisch gedaan, maar voor de geïnteresseerden is de formule:

Score Differential= (113÷Slope Rating) x (aangepaste bruto score – Course Rating – PCC)

Dit dagresultaat van je ronde wordt toegevoegd aan de historie van dagresultaten in het handicapoverzicht.

Nieuwe handicap, Soft Cap, Hard Cap Exceptional Score

Het systeem kan nu aan de slag en berekent de nieuwe handicap uit het gemiddelde van de 8 beste dagresultaten van de laatste 20 scores.  In de afbeelding is de nieuwe handicap 15,6.

Maar is het verschil tussen de nieuwe handicap en de Laagste Handicap van de afgelopen 12 maanden groter dan 3, dan treedt een mechanisme in werking om een sterke stijging te beperken. Alle slagen meer dan drie tellen voor 50% mee. Zou je nieuwe handicap bijvoorbeeld stijgen met 4 slagen, dan wordt de stijging beperkt tot 3.5. De maximale stijging (inclusief toepassing van de Soft Cap) is 5: de Hard Cap.

De Soft Cap en Hard Cap kunnen alleen in werking treden bij 20 dagresultaten of meer in de handicap historie.

Is er sprake van een exceptioneel goede score, dan treedt een ander mechanisme in werking. Bij een dagresultaat die 7 tot 10 slagen lager is dan de huidige handicap, worden de laatste 20 dagresultaten verlaagd met 2 slagen. Is het verschil meer dan 10 slagen, dan de verlaging 3 slagen.

Stichting Golf4Holland is wettelijk verplicht informatie te verstrekken over en toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Door het gebruik van deze site accepteer je automatisch het gebruik aan deze cookies. Lees hier meer over ons privacy en cookie.