Golf4Holland Games are here!

Mock
08-09-2021

==ENGLISH BELOW==

Golf4Holland Games – voor nog meer golf plezier!

Vandaag lanceert Golf4Holland een nieuwe feature voor golfend Nederland: de Golf4Holland Games!

In het kort komt het erop neer dat golfers hun eigen onderlinge wedstrijden kunnen organiseren. En daarvoor iedereen kan uitnodigen.

De organisator vult de scores van de deelnemers in. En het systeem rekent direct op basis van die scores het resultaat uit. Vooralsnog kan je kiezen uit stableford en strokeplay (zowel netto als bruto), Later wordt dat met andere spelvormen uitgebreid.

Tenslotte stuurt het systeem – als er email adressen zijn ingevoerd (niet noodzakelijk) – automatisch de resultaten naar iedere deelnemer. Deelnemers die geen email adres hebben gegeven kunnen via de organisator die resultaten toegestuurd krijgen.

Voor leden van Golf4Holland is er meer gemak. De spelers die worden toegevoegd aan een game worden automatisch vastgelegd als contacten van de organisator.

Dat betekent dat als het lid inlogt en games opent, hij direct de lijst met contacten ziet en gemakkelijk kan toevoegen. Het lid kan ook eenvoudig een game dupliceren op een nieuwe datum en tijd.

En…als je het leuk vind, kun je derden live mee laten genieten van de ontwikkelingen tijdens de ronde!

Leden kunnen hun gamecard (zo heet een gedurende een game ingevulde kaart) in hun persoonlijke pagina’s terugvinden. Daar hebben ze de mogelijkheid om de gamecard om te zetten in een al dan niet qualifying scorekaart (die voor de handicap telt) of niet.

Heb je nog vragen? We beantwoorden ze graag! Heb je nog suggesties? Stuur even een email naar games@golf4holland.nl!

Maar probeer het vooral als je de volgende keer gaat golfen!

Veel plezier!

====ENGLISH====

Golf4Holland Games – for even more fun with golf!

Today Golf4Holland is launching a new feature for golfing in the Netherlands: the Golf4Holland Games!

In short, it means that golfers can organize their own competitions. And can invite anyone to play.

The organizer enters the scores of the participants. And the system immediately calculates the result based on those scores. For now, you can choose between stableford and stroke play (both net and gross), later that will be expanded with other game forms.

Finally, if email addresses have been entered (not necessary), the system automatically sends the results to each participant. Participants who have not provided an email address can receive the results via the organizer.

There is more convenience for members of Golf4Holland. The players added to a game are automatically recorded as contacts if the organizer is logged in when creating the game.

That means, if the member logs in and opens games, the member will instantly see the contacts list and can easily add them. The member can also easily duplicate a game on a new date and time with the same group.

And…if you like, you can let third parties enjoy the developments during the round live!

Members can find their game card (that's called a card created during a game) at their personal pages. There they have the option to convert the game card into a (non)qualifying scorecard (which counts for the handicap) or not.

Do you have any questions? We are happy to answer them! Do you have any features you would like us to add? Send an email to games@golf4holland.nl!

But do try it the next time you go golfing!

Have fun!

 

Stichting Golf4Holland is wettelijk verplicht informatie te verstrekken over en toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Door het gebruik van deze site accepteer je automatisch het gebruik aan deze cookies. Lees hier meer over ons privacy en cookie.