Handicap aanpassing - Jaarlijkse Herziening

Mock
19-01-2019

Jaarlijkse handicap herziening

Vergelijk het met de APK-keuring van je auto, de jaarlijkse handicap herziening. Minimaal één keer per jaar moet de handicap voor alle golfers worden herzien. Meestal gebeurt dit aan het einde van het jaar, maar het mag ook tussentijds. In onderstaand artikel lichten we de (jaarlijkse) handicapherziening en de rol van de handicapcommissie toe.

Wat is de (jaarlijkse) handicapherziening en waarom moet deze worden toegepast?

De (jaarlijkse) handicapherziening is gebaseerd op een formule die een eventuele aanpassing van de handicap van een golfer adviseert. Bij de herziening wordt aan de hand van de scores gekeken of de handicap van een golfer klopt. Een aanpassing zorgt ervoor dat de handicap weer past bij de speelsterkte die een golfer heeft.

Welke golfers komen in aanmerking voor herziening?

Golfers die minimaal 8 scores in 2018 hebben ingeleverd, komen in aanmerking voor een (jaarlijkse) handicapherziening. Als een golfer in de laatste 12 maanden minder dan 8 scores heeft ingeleverd, dan worden deze scores aangevuld met scores uit de afgelopen 24 maanden. Bij een golfer die minder dan 8 scores heeft ingeleverd in de afgelopen 24 maanden kan geen herziening worden toegepast. Het programma van de softwareleverancier van jouw club maakt deze selectie vanzelf. 

Wat doet de handicapcommissie?

Er zijn geen wijzigingen in de formule of de procedure bij de (jaarlijkse) handicapherziening ten opzichte van vorig jaar. De formule in de software doet een voorstel voor een aanpassing van de handicap van de golfers. De handicapcommissie bekijkt de voorstellen en beslist per golfer of en zo ja wat er met het voorstel van de software wordt gedaan. De handicapcommissie van de club kent de golfers het beste en weet of het voorstel tot aanpassing een goed voorstel is. 

Bij Golf4Holland kunnen leden zelf ook op hun eigen pagina ook kijken welke correctie handicap herziening voor hun handicap geadviseerd wordt – en dan zelf beslissen of ze die accepteren of niet. Die optie is er alleen voor leden die voldoende kaarten hebben geregistreerd om in aanmerking te komen voor herziening.

Wel of geen handicapaanpassing

Als de formule van de software geen aanpassing adviseert, betekent dit dat de scores binnen de verwachte handicapgrenzen vallen. De handicap hoeft dan niet aangepast te worden.

Het kan ook zijn dat de software wel adviseert om de handicap van een golfer te verhogen of te verlagen. Dit komt doordat de scores buiten de handicapgrenzen van de golfer vallen. In dit geval wordt het aanbevolen dat een handicapcommissie een aanpassing van de handicap doet. De bevoegdheid om aanpassingen te doen en in welke mate ligt altijd bij de handicapcommissie.

De handicap commissie neemt de volgende factoren mee in de beslissing om een handicap wel of niet aan te passen.

  • De ontwikkeling van een handicap gedurende het jaar. 
  • De fysieke mogelijkheden en de leeftijd van de golfer.
  • De resultaten van geregistreerde oefenkaarten of non-qualifying wedstrijden van de golfer. 


Meer vragen? Bel ons even op 0343-724990 of mail ons op info@golf4holland.nl

Stichting Golf4Holland is wettelijk verplicht informatie te verstrekken over en toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Door het gebruik van deze site accepteer je automatisch het gebruik aan deze cookies. Lees hier meer over ons privacy en cookie.