Kortingen op meer dan 100 banen!

Mock
04-03-2020

     

Nederlands

( for english see below)

Golf4Holland werkt samen met GreenFree, en als gevolg daarvan kunnen Golf4Holland leden nu kosteloos gebruik maken van alle kortingen - op meer dan 100 (inter)nationale locaties - van GreenFree! En vrienden en kennissen van Golf4Holland leden kunnen ook meegenieten van deze spectaculaire voordelen!

Tegelijkertijd hebben we onze site ook aangepast.

Hier vindt u een overzicht van alle locaties waar u van de spectaculaire kortingen van GreenFree kunt genieten.

Hoe?

 1. U moet ingelogd zijn
 2. U kiest een locatie uit waar u wilt spelen
 3. U neemt contact op met de locatie om de volgende informatie te bespreken
  1. Of u op de door u gewenste datum en tijd kunt spelen
  2. Geef aan dat u van een GreenFree voucher gebruik wilt maken
  3. Controleer of er een maximum totale handicap is voor een flight zodat u weet dat dat geen probleem is voor u
  4. Of er nog andere voorwaarden/kosten zijn die van belang kunnen zijn voor uw reservering
 4. Als alles in orde is kiest u de gewenste locatie en aanbieding en u klikt op “Maak uw voucher”
 5. Controleer uw bestelling en klik op “Maak uw voucher”
 6. De voucher wordt direct naar uw bij Golf4Holland bekende email adres gestuurd.
 7. Veel plezier!

Zorg dat Golf4Holland over een geldig email adres van u beschikt, anders komt de voucher niet aan!

Heel veel golfplezier gewenst!

Toch nog een vraag? Meer informatie nodig?

Bel of email even met Golf4Holland op 0343-724990 of info@golf4holland.nl

English

Golf4Holland has partnered with GreenFree, and as a result, Golf4Holland members can now make full use of all discounts - at more than 100 (inter) national locations - from GreenFree. Friends and acquaintances from Golf4Holland members can also enjoy these spectacular benefits!

At the same time, we have also modified our site.

Here you will find an overview of all locations currently available for scorecard registration, both through our online system and via our own Golf4Holland App.

The locations marked with an orange circle with an orange 4 are the locations where you can enjoy the spectacular discounts of GreenFree.

How?

 1. You must be logged in
 2. You choose a location from which you want to play
 3. You are advised to contact the location to discuss the following information
  1. Whether you can play the desired date and time
  2. Specify that you want to use a GreenFree voucher
  3. Make sure there's a maximum total disability for a flight so you know that's not a problem for you
  4. Whether there are other terms / conditions that may be of interest to your reservation
 4. If everything is ok, choose the desired location and offer and click on "Create your voucher"
 5. Check your order and click "Create your voucher"
 6. The voucher will be sent directly to your email address at Golf4Holland.
 7. Have fun!

Make sure Golf4Holland has a valid email address, otherwise the voucher will not arrive in your inbox!

Have a lot of golf fun out there!

Still have a question? Need more information?

Call or email Golf4holland at 0343-724990 or info@golf4holland.nl.

 

     

Stichting Golf4Holland is wettelijk verplicht informatie te verstrekken over en toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Door het gebruik van deze site accepteer je automatisch het gebruik aan deze cookies. Lees hier meer over ons privacy en cookie.